Actievoorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Actievoorwaarden SpelHotel.nl’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties van Spelhotel.nl. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.


 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Als dan is SpelHotel.nl gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
 • SpelHotel.nl is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. De prijzen (producten) zijn al gebruikt voor het testen en reviewen. Enige gebruikssporen zullen te vinden zijn.
 • SpelHotel.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). SpelHotel.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 • Deelname is alleen mogelijk als u woonachtig bent in Nederland.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u contact met ons opnemen via: service@spelhotel.nl
 • De gewonnen prijzen zijn op geen mogelijke manier om te wisselen naar geld.
 • Bij elke vorm van fraude heeft SpelHotel.nl de mogelijkheid de prijs te ontzeggen.
 • De actie kan zonder aankondiging veranderd, gewijzigd of geannuleerd worden. Er kunnen aan de actie dan geen rechten worden ontleend.
 • SpelHotel.nl verleent zich het recht om een prijs om wat voor rede dan ook, zonder opgaaf van rede de prijs niet uit te keren aan de winnaar.